• AGE 25
 • HEIGHT 5'9
 • SKIN TONE FAIR
 • WEIGHT 60
 • BUST 38
 • WAIST 28
 • HIPS 38
 • KJ1
 • KJ2
 • KJ3
 • KJ4
 • KJ5
 • KJ6
 • KJ7

KAJOL

LOCATION :- MUMBAI